ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12.152 ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ MΑΣ

Διαβάστε την κοινή επιστολή  της Animal Action Hellas – Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα και της Ιππόθεσις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα την κατάθεση 12.152 υπογραφών για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για την προστασία και ευζωία των ιπποειδών της χώρας µας εδώ: Letter_to_Ministers-Petition-Equines-2018.pdf

Share this post